www.uniwnet.com
Sterowniki RST4R3 i RST4R3-230
Firmware P1.6
Rzeszów
Listopad 2018
Spis treści
1 Parametry i przeznaczenie sterownika 2
2 Charakterystyka urządzenia 4
3 Logowanie 4
4 Porty OUT 4
5 Porty INOUT 6
6 Termometry 8
6.1 Temperatury alarmowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6.2 Warunki różnic temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.3 ędy w działaniu termometrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7 Wilgotność 12
8 ICMP monitor 12
9 Zegar 16
10 SMTP 18
11 Logi 20
12 Konfiguracja sieci 21
13 Użytkownik i hasło 21
14 Inicjalizacja 21
15 Restart 22
16 Default 22
17 Firmware 23
18 Wyloguj 23
19 RS232 23
20 Zasilanie 24
21 Wartości parametrów XML i CSV 24
RST4R3
1 Parametry i przeznaczenie sterownika
Sterownik RST4R3/RST4R3-230 przeznaczony jest do zdalnego ączania i wyłączania dowolnych urządzeń o napięciu
do 230VAC. Dzięki zewnętrznym czujnikom temperatury sterownik RST4R3/RST4R3-230 może również sterować wentylacją,
klimatyzacją lub w akwarystyce grzałką i oświetleniem w akwarium lub terrarium. W przypadku poączenia sterownika do
domowego oświetlenia można, będąc na urlopie, włączyć oświetlenie w domu symulując obecność domowników.
Interfejs Webklient umożliwia zarządzanie wieloma sterownikami RST4R3/RST4R3-230 z jednego miejsca za pomo
strony WWW https://webklient.uniwnet.com. Sterowniki nie muszą b bezpośrednio dostępne z sieci internet wystaczy,
że mają możliwość połączenia się z serwerem rds.uniwnet.pl.
Podstawowe parametry sterownika:
obsługa 6 niezależnych urządzeń za pośrednictwem portów OUT;
obsługa do 8 czujników temperatury, za pomo portów INOUT;
obsługa czujnika wilgotności za pomo portów INOUT;
obsługa 4 niezależnych dwustanowych portów wejściowych INOUT;
obsługa zdarzeń zależnie od zmierzonej temperatury;
obsługa zdarzeń zależnie od uzyskanej różnicy temperatur na wskazanych dwóch termometrach;
obsługa do 40 zdarzeń zależnie od daty i czasu lub okresowo;
obsługa powiadomień o wykonanych zdarzeniach za pomocą poczty elektronicznej e-mail;
liczniki włączeń portów INOUT;
tryb ratunkowy zabezpieczający przed blokadą dostępu do sterownika RST4R3 w przypadku podania ędnej konfigu-
racji IP;
logi z wykonanych operacji;
interfejs RS232;
interfejs Ethernet 10Mbit;
zasilanie za pośrednictwem pasywnego POE (Power Over Ethernet);
duży zakres napięcia zasilania 7-25V DC.
UNIWNET
c
All rights reserved 2011-2018 2