Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest firma UNIWNET z siedzibą w Rzeszowie ul. Staroniwska 87a.
Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas składania zamówienia na produkty lub usługi które oferujemy.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wystawienia dokumentu sprzedaży jakim jest faktura.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży lub umowy abonamentowej.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Copyright © 2011-2019 UNIWNET